Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (ďalej len kupujúci) a spoločnosťou Curly girl s.r.o. (ďalej len predajca). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy www.curlygirl.eu a zároveň aj na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce (nákupu).
II. REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO
Nákup v spoločnosti Curly girl s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Registrácia nového kupujúceho je dobrovoľná. Kupujúci sa môže registrovať elektronicky na internetovej adrese www.curlygirl.eu.
III. KONTAKTNÉ ÚDAJE
Curly girl s.r.o., Erenburgova 25, 98401, mobil: +944 293 747, e-mail: curlygirlsk@gmail.com
IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU
Kupujúci si môže u predajcu objednať tovar elektronicky na internetovej stránke www.curlygirl.eu, telefonicky, alebo e-mailom. Elektronická objednávka prostredníctvom eshopu je platná, ak kupujúci dostane emailom potvrdzujúcu správu. V prípade, že objednávka nebola potvrdená potvrdzujúcou správou, objednávku je potrebné zopakovať. Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, alebo obchodný názov firmy, meno a priezvisko kontaktnej osoby, fakturačnú adresu, adresu dodania, ak sa líši od fakturačnej adresy, telefónne číslo, alebo e-mail, IČO, DIČ, názvy nákupných položiek a ich počet, spôsob odberu a spôsob platby. Pri nesprávnom, alebo neúplnom vyplnení údajov kupujúceho, ak je v možnostiach predávajúceho, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie, alebo upresnenie údajov. Ak kupujúci neposkytne povinné údaje nevyhnutné k vybaveniu objednávky do 14 kalendárnych dní, predávajúci si vyhradzuje právo storna objednávky.
Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cien platných v deň objednania tovaru, ktoré sú zverejnené na e-shope www.curlygirl.eu. Objednávky budú vybavované len v rozsahu zásob obchodu. Stav skladu a dostupnosť tovaru uvádzaný na stránkach predajcu je informatívny, ale s vysokou presnosťou.
Potvrdenie objednávky: Po odoslaní objednávky dostane kupujúci automatickú potvrdzujúcu správu o odoslaní objednávky. Ak kupujúci požaduje osobitné potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom uvedie to v poznámke objednávky.
Zrušenie objednávky: Kupujúci môže objednávku zrušiť pokiaľ nedostane potvrdzujúcu správu o vybavení objednávky. Predávajúci môže zrušiť objednávku, ak tovar nie je na sklade a nevie ho zaobstarať, alebo ak kupujúci porušil obchodné podmienky, resp. má nevysporiadané záväzky voči predávajúcemu, napr. ak pri platbe priamo na účet platba nebude pripísaná do 5 pracovných dní.
V. DOKLADY

 1. Proforma (zálohová) faktúra: Proforma faktúru vystavujeme a posielame, ak o to kupujúci požiada.
 2. Faktúra: Je priložená v zásielke (pri doprave poštou alebo zásielkovňou), alebo ju predávajúci odovzdá kupujúcemu pri osobnom prebratí tovaru v mieste prev. priestorov spol. (Curly girl s.r.o., Erenburgova 25, Lučenec). Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku predajcu a podpis zodpovedného pracovníka predajcu. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.
 3. Dobropis: Ak predávajúci nemôže dodať tovar z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo nedohodol s kupujúcim neskorší termín dodania, je predajca povinný vystaviť kupujúcemu na nedodaný a vopred zaplatený tovar dobropis. Pokiaľ má kupujúci neuhradené záväzky voči predajcovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky kupujúceho.
  VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
  Platba prevodom na účet: Ak sa kupujúci rozhodne pre platbu prevodom, je dôležité, aby objednával iba tovar, ktorý je na sklade. Kupujúci zo Slovenska môže uskutočniť platbu za objednaný tovar bankovým prevodom na účet predajcu: SK2409000000005172823719 (Slovenská sporitelňa,a.s).
  Dobierka: V prípade platby dobierkou, kupujúci uhradí doručovateľovi hotovosť.
  VII. DODÁVKA TOVARU
  Tovar je možné prevziať po dohode osobne (na adrese firmy Curly girl s.r.o, Erenburgova 25, Lučenec, môže byť doručený slovenskou poštou, alebo zásielkovňou. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v ktorom boli prijaté. Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia osobným odberom, predávajúci telefonicky kontaktuje kupujúceho, pre dohodnutie detailov k vyzdvihnutiu tovaru. Pri spôsobe dopravy poštou, alebo kuriérom, je tovar expedovaný najneskôr do 3 pracovných dní (obvykle do 1-2 pracovných dní) od prijatia objednávky pri platbe dobierkou, alebo odo dňa prijatia platby pri platbe prevodom, pokiaľ to nie je dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim inak. Doba doručenia slovenskou poštou 1. triedou je jeden až dva pracovné dni. Ak kupujúci žiada prioritné vybavenie objednávky (napr. z dôvodu sviatku ako darček), uvedie svoju požiadavku do poznámky objednávky, alebo kontaktuje predávajúceho telefonicky. V predvianočnom období predávajúci vybavuje objednávky v prioritnom režime, tak aby boli všetky zásielky doručené kupujúcim najneskôr posledný pracovný deň pred Vianocami (podmienky zverejňuje na vyhradených stránkach www.curlygirl.eu).
  V prípade doručenia tovaru poštou, alebo kuriérom, predajca kladie zvláštny dôraz na bezpečné balenie pri expedícii tovaru najmä u krehkých tovaroch ako soľ vo fľaši, tovar je označený ako krehký. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a druh tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí kupujúci, pokiaľ to nie je uvedené inak. Za škody ktoré spôsobí pošta alebo prepravná služba predávajúci nezodpovedá. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave, je potrebné, aby kupujúci v čo najkratšom čase kontaktoval prepravnú službu a spísal zápisnicu o reklamácii k poškodenému tovaru pri preberaní tovaru. Tovar v takomto prípade kupujúci nesmie používať. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.
  VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU
  V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade tovaru, ktorého hygienický charakter je zrejmý, nesmie byť tento tovar použitý ani rozbalený z produktového balenia. V opačnom prípade požiadavku odstúpenia od zmluvy, predávajúci nie je povinný akceptovať. V prípade vrátenia tovaru, náklady na dopravu hradí kupujúci a takisto zodpovedá za bezpečné zabalenie a označenie krehkého tovaru.
  Ak kupujúci neprevezme zásielku na dobierku a zásielka sa vráti predávajúcemu, predávajúci môže pri ďalšej objednávke odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať náhradu nákladov spojených s dodaním a vrátením predchádzajúcej objednávky od kupujúceho.
  IX. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
  Pri zakúpení tovaru platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho. Na tovar sa vzťahuje 24 mesačná záruka, príp. aj viac, ak to je uvedené inak.
  X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Fotografie v e-shope môžu byť v niektorých prípadoch ilustračné.
  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.
  Curly girl s.r.o., spoločnosť zapísaná v obch. reg. vložka č.39430/S
  Ochrana osobných údajov
 4. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 5. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 6. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia v prípade registrácie, čo spadá pod dobrovoľný údaj.
 7. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely (potvrdenie prijímania informačných e-mailov o novinkách, a/alebo o zľavách a akciách), súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe (Registrácia s výhodami) súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.
(0)